Details

Anomoeoneis zellensis var. constricta Florin 1944

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Florin, M.-B. 1944 . En sensubarktisk transgression i trakten av södra Kilsbergen enligt diatomacésuccessionen i områdets högre belägna fornsjölagerföljder. Geologiska föreningens förhandlingar, Stockholm 66(3):417-448."