Details

Caloneis amphigomphus Jurilj 1957

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Jurilj, A. 1957 . Dijatomeje samatskog mora okoline Zagreba. (Flora of Diatoms of Sarmatic Sea in Environs of Zagreb). Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosi, Zagreb. (Acta Biologica 1) 28:5-153, 40 pls."