Details

Caloneis brevis f. constricta A. B erg in Berg & Hessland 1949

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Berg, Å. and Hessland, I. 1949 . A Quaternary Diatom Spectrum from Bohuslän. Kongliga Svenska Vetenskapsakademien, Arkiv för Mineralogi och Geologi 1(6):169-198, 3 pls."