Details

Cyclotella armenic a Loginova & Pirumova in Loginova, Aleshinskaya & Pirumova 1990

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Loginova, L.P., Aleshinskaya, E.V. and Pirumova, L.G. 1990 . Ultrastruktura i taksonomiya dominantnykh vidov roda Cyclotella Kutz. iz verkhnepliotsenovykh otlozhenii Armenii. In: Novye predstaviteli iskopaemoi fauny i flory Belorussii i drugikh raionov SSSR. Akad. Nauk BSSR, Inst. Geokh. i Geofiz., 'Nauka i Tekhnika', Minsk. 176-190."