Details

Cyclotella comta var. temperoides Loginova 1987

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Loginova, L.P. 1987 . Novye taksony roda Cyclotella Kutz. iz Urochishcha Matveev Rov Mogilevskoi oblasti. Doklady Academii Nauk BSSR 31(12):1118-1121."