Details

Cyclotella delicatula Genkal 1994

[Link to DiatomBase]

Citation:
"Genkal, S.I. 1994 . O novom dlya nauki predstavitele diatomovykh vodoroslei iz oz teletskoe. [A description of diatom algae of genus Cyclotella--new for science]. Biologiia Vnutrennikh Vod (Biology of Inland Waters), Informatsii Biulleten 97:3-8."