Genera

Ochigma    

Ocularia

Odontella    

Odontella-lampriscus

Odontidium    

Odontodiscus    

Odontotropis    

Oestrupia    

Okedenia    

Olifantiella

Omphalopelta    

Omphalophortron    

Omphalopsis    

Omphalotheca    

Oncobyrsa

Oncodiscus

Oncosphenia

Opephora    

Opephoropsis    

Ophidocampa

Oricymba

Orthoneis    

Orthoseira    

Orthosira

Orthosoma

Orthotropis

Oscillatoria

Oshitea    

Oxyamphora

Oxyneis