Insecta Panesthia

Panesthia
      aethiops
      angustipennis
      bakeri
      cognata
      cribrata
      flavipennis
      javani
      lobipennis
      mearnsi
      monstruosa
      morosa
      necrophoroides
      obtusa
      ornata
      panteli
      paramonstruosa
      paratryoni
      parva
      plagiata
      quinquedentata
      regalis
      ruficeps
      saussurei
      sinuata
      sloanei
      spp.
      stellata
      transversa
      tryoni
      wallacei