Insecta Coleoptera Buprestidae

            Acherusia
            Acmaeodera
            Acmaeoderoides
            Actenodes
            Agaeocera
            Agelia
            Aglaostola
            Agrilaxia
            Agriloides
            Agrilus
            Alyssoderus
            Amblysterna
            Amorphosoma
            Anadora
            Ancylocheira
            Ancylochira
            Ancylotela
            Anilara
            Ankareus
            Anthaxia
            Aphanisticus
            Aristosoma
            Armenosoma
            Asemochrysis
            Astraeus
            Asymades
            Aurigena
            Autarcontes
            Belionota
            Blepharum
            Brachycoroebus
            Brachys
            Bubastes
            Bulis
            Buprestis
            Callimicra
            Calodema
            Capnodis
            Cardiapsis
            Castalia
            Castiarina
            Catoxantha
            Chalcophora
            Chalcophorella
            Chalcophoropsis
            Chalcoplia
            Chalcopoecila
            Chalotaenia
            Chrysaspis
            Chrysesthes
            Chrysobothris
            Chrysochroa
            Chrysodema
            Chrysophana
            Cinyra
            Cisseicoraebus
            Cisseis
            Cognognatha
            Colobogaster
            Conognatha
            Coroebus
            Corydon
            Cryptodactylus
            Curis
            Cylindromorphus
            Cynira
            Cyphogastra
            Cyphosoma
            Cyria
            Cyrioides
            Dactylozodes
            Damarsila
            Demochroa
            Diadoxus
            Dicerca
            Dicercomorpha
            Diplolophotus
            Dystaxia
            Ectinogonia
            Endelus
            Engyaulus
            Epidulus
            Epistomentis
            Ethon
            Euchroma
            Eupristocerus
            Euryspilus
            Eurythyrea
            Evides
            Evimantius
            Galbella
            Geralius
            Glyptoscelimorpha
            Habroloma
            Halecia
            Haplotrinchus
            Hesperorhipus
            Hippomelas
            Hyperantha
            Hypocisseis
            Hypoprasis
            Icarina
            Iridotaenia
            Julodiella
            Julodimorpha
            Julodis
            Juniperella
            Jylauchenia
            Kamosia
            Kisanthobia
            Lampetis
            Lampra
            Lampropela
            Latipalpis
            Leiopleura
            Lius
            Mastogenius
            Megactenodes
            Megoloxantha
            Melanophila
            Melibacus
            Meliboeus
            Melobasis
            Merimna
            Metasambus
            Metaxymorpha
            Microcastalia
            Mixochlorus
            Nalanda
            Nanularia
            Nascio
            Nascioides
            Neocuris
            Neojulodis
            Neopbuprestis
            Oedisterna
            Omochyseus
            Pachyscelus
            Paracephala
            Paracupta
            Paragrilus
            Parastassa
            Parataenia
            Paratrachys
            Paratyndaris
            Pasiphae
            Pelecopselaphus
            Phaenops
            Philocteanus
            Phlocteis
            Pithiscus
            Poecilonota
            Polycesta
            Polyctesis
            Prospheres
            Pseudactenodes
            Pseudagrilus
            Pseudocastalia
            Pseudophlocteis
            Pseudotaenia
            Psiloptera
            Psiloptera (Damars
            Psiloptera (Polybo
            Ptosima
            Rhaeboscelis
            Sambus
            Scaptelytra
            Scarsdale
            Schizopus
            Sphenoptera
            Stenogaster
            Steraspis
            Sternocera
            Stictocera
            Stigmodera
            Taphrocerus
            Tetragonoschema
            Thrincopyge
            Torresita
            Toxoscelus
            Trachykele
            Trachys
            Tylauchenia
            Tyndaris
            Xenorhipis
            Yamina