Insecta Diptera Platypezidae

            Agathomyia
            Callomyia
            Calotarsa
            Microsania
            Platypeza