Insecta Hymenoptera Chalcididae

            Acanthochalcis
            Amblynotus
            Anthrolytus
            Aylax
            Brachymeria
            Catolaccus
            Ceratosmicra
            Chalcis
            Chelogynus
            Chrysochant
            Ealophus
            Encyrtus
            Entedon
            Epitranus
            Eupelinus
            Eurytoma
            Haltichella
            Lynergus
            Metadontia
            Metapalmia
            Nerostant
            Pachyneuron
            Perilamphus
            Phasgonophora
            Psychidosmicra
            Rhodites
            Smicra
            Smiera
            Spilochalcis
            Stomatoceras
            Tetrastichus
            Trigonura
            Unreadable
            Zygoses