Insecta Hymenoptera Halictidae

            Agapostemon
            Augochlora
            Augochlorella
            Augochloropsis
            Caenaugochlora
            Chloralictus
            Conohalictoides
            Cryptohalictoides
            Dialictus
            Dufourea
            Erylaeus
            Eunomia
            Eupetersia
            Evylaeus
            Halictoides
            Halictus
            Lasioglossum
            Liris
            Megalopta
            Megaloptera
            Motes
            Neocorynura
            Nomia
            Oxystoglossa
            Parathrincostoma
            Perdita
            Ptilocleptis
            Rhinetula
            Sphecodes
            Sphecodogastra
            Unreadable
Halicticinae
            Halictus
Halictinae
            Agapostemon
            Augochlora
            Augochlorella
            Augochloropsis
            Dialictus
            Lasioglossum
            N. genus
            Sphecodes