Insecta Lepidoptera Cosmopterygidae

            Aeaea
            Aegea
            Amaurogramma
            Anacampsis
            Anoncia
            Anybia
            Batrachedra
            Blastodacne
            Chaetocampa
            Cholotis
            Chrysoclista
            Chrysopeleia
            Cosmopterix
            Cosmopteryx
            Cyphophora
            Cystioecetes
            Duospina
            Elachista
            Epermenia
            Eralea
            Eustaintonia
            Hamadryas
            Homaledra
            Ithome
            Labdia
            Limnoecia
            Lymnaecia
            Melanocinclis
            Mompha
            Monpha
            Othome
            Perimede
            Periploca
            Prochola
            Psacaphora
            Psacophora
            Pyroderces
            Sorhagenia
            Stagmatophora
            Stilbosis
            Synallagma
            Tanygona
            Tebenna
            Teladoma
            Triclonella
            Walshia