Insecta Lepidoptera Riodinidae

            Abisara
            Alesa
            Amarynthis
            Amaurogramma
            Ancyluris
            Anteros
            Apodemia
            Audre
            Baeotis
            Barbicornis
            Brachyglenis
            Calephelis
            Calydna
            Caria
            Chaemaelimnas
            Charis
            Chorinea
            Cremna
            Cyrenia
            Dodona
            Echenais
            Emesis
            Esthemopsis
            Eurybia
            Euselasia
            Hades
            Hamearis
            Helicopis
            Ithomeis
            Lasaia
            Lemonias
            Leucochimona
            Lymnas
            Lyropteryx
            Melanis
            Mesene
            Mesosemia
            Metacharis
            Methonella
            Monethe
            Napaea
            Necyria
            Nelone
            Notheme
            Nymphidium
            Orimba
            Panara
            Phaenochitonia
            Polycaena
            Polystichtis
            Rhetus
            Riodina
            Sarota
            Semosemia
            Siseme
            Stalachtis
            Stiboges
            Symmachia
            Taxilia
            Tharops
            Theope
            Thisbe
            Voltinia
            Zemeros