Insecta Lepidoptera Tortricidae

            Acleris
            Adoxophyes
            Aethes
            Amorbia
            Anchylopera
            Ancylis
            Antithesia
            Aphania
            Aphelia
            Apotomis
            Archips
            Argyrolepia
            Argyroploce
            Argyrotaenia
            Argyrotoxa
            Aspis
            Aterpia
            Bactra
            Badebecia
            Barbara
            Batodes
            Cacoecia
            Callimosema
            Capua
            Carpocapsa
            Catastega
            Catoptria
            Cenopis
            Choristoneura
            Chrosis
            Clepsis
            Cnephasia
            Coccyx
            Coceyx
            Cochylis
            Coelostathma
            Commophila
            Conchylis
            Corticivora
            Croesia
            Cydia
            Decodes
            Dichelia
            Dichrorampha
            Dicrorampha
            Dictyopteryx
            Ditula
            Ecdytolopha
            Enarmonia
            Endopiza
            Endothenia
            Ephippiphora
            Epiblema
            Epinotia
            Eriopsela
            Esia
            Euchromia
            Eucosma
            Eudopisa
            Eulia
            Eumarozia
            Eupoecilia
            Euxanthis
            Evetria
            Evora
            Exapate
            Exartema
            Grapholita
            Grapholitha
            Gretchena
            Gypsonoma
            Halias
            Halonota
            Harmologa
            Hedia
            Hedya
            Heusimene
            Hilarographa
            Homona
            Hulda
            Hypermecia
            Hysterosia
            Hystricophora
            Ioplocama
            Kundrya
            Larissa
            Laspeyresia
            Lathronympha
            Leptogramma
            Leptoris
            Lobesia
            Lozopera
            Lozotaenia
            Lydia
            Melissopus
            Mixodia
            Monosphragis
            Niasoma
            Notocelia
            Oenectra
            Ofatulena
            Olethreutes
            Olethruetes
            Olindia
            Opadia
            Orthotaenia
            Paedisca
            Pamplusia
            Pandemis
            Pardia
            Pelochrista
            Penthina
            Peronea
            Petrova
            Petrovia
            Phaecasiophora
            Phalonia
            Phaneta
            Pharmacis
            Philedone
            Philedonides
            Phlaeodes
            Phtheochroa
            Platynota
            Poecilochroma
            Polychrosis
            Proteoteras
            Pseudexentera
            Pseudogalleria
            Ptycholoma
            Retinia
            Rhopobota
            Roxana
            Sarothrips
            Sciaphila
            Scilia
            Semasia
            Sereda
            Sericoris
            Siderea
            Sideria
            Smicrotes
            Smphisa
            Sonia


            Sparganothis


            Spilonota
            Steganoptycha
            Stigmonota
            Strepsicrates
            Syllonoma
            Synnoma
            Teras
            Thiodia
            Tia
            Tortricodes
            Tortrix
            Xanthosetia
            Xerocnephasia
            Zeiraphera
            Zomaria
Olethruetinae
            Phoxopteryx