exclude without cards


Archaegladiopsis davidii Nikolaev & Harwood 1997     [Link to DiatomBase]


Archaegladiopsis etheridgei Nikolaev & Harwood 1997     [Link to DiatomBase]


Archaegladiopsis jackii Nikolaev & Harwood 1997     [Link to DiatomBase]