exclude without cards


Tabellaria    

Tabularia    

Tabulariopsis    

Takanoa    

Terebraria    

Terpsinoe    

Tertiariopsis    

Tertiarius    

Tetracyclus    

Thalassiocyclus    

Thalassioneis    

Thalassionema    

Thalassiophysa    

Thalassiosira    

Thalassiosiropsis    

Thalassiothrix    

Thaumatonema    

Tibiella    

Tortilaria    

Toxarium    

Toxonidea    

Trachyneis    

Trachysphenia    

Triceratium    

Trichotoxon    

Trigonium    

Trilamina

Trinacria    

Tripterion    

Trisystema    

Trochiscia    

Trochosira    

Trochosirella    

Trochosiropsis    

Trochus    

Tropidoneis    

Tropidosiphonus    

Trossulus    

Truania    

Truncatulus    

Tryblionella    

Tryblioptychus    

Tubaformis    

Tubularia    

Tubulariella    

Tumulopsis    

Tursiocola