exclude without cards


Kobayasiella bicuneus (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella brasiliana J.P. Kociolek & A.L. Burliga in Burliga & Kociolek 2010     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella carajasiana A.L. Burliga & J.P. Kociolek 2010     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella elongata K. Buczkó & A. Wojtal 2007     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella floridana D. Metzeltin & Lange-Bertalot 2007     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella grandis (D. Metzeltin & Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella jaagii (Meister) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella krasskei (D. Metzeltin & Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella lange-bertalotii D. Metzeltin in D. Metzeltin & Lange-Bertalot 2007     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella madumensis (E.G. Jřrgensen) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella micropunctata (H. Germain) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella mirabilis M.G.M. de Souza & P. Compčre 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella neocaledonica (G. Moser, Lange-Bertalot, & D. Metzeltin) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella okadae (Skvortzov) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella palaeopaludosa D. Metzeltin & Lange-Bertalot 2007     [Link to DiatomBase]

Kobayasiella parasubtilissima (H. Kobayasi & T. Nagumo) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella pseudostauron (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella pseudosubtilissima (E. Manguin) Lange-Bertalot & E. Reichardt 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella saxicola (E. Manguin ex J.P. Kociolek & B. Reviers) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella subantarctica B. Van de Vijver & Vanhoutte in Van de Vijver, Frenot & Beyens 2002     [Link to DiatomBase]

Kobayasiella subtilissima (Cleve) Lange-Bertalot 1999     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella tapajosensis D. Metzeltin & Lange-Bertalot 2007     [Link to DiatomBase]

Kobayasiella tintinnus Buczkó, Wojtal & R. Jahn 2009     [Link to DiatomBase]

Kobayasiella venezuelensis D. Metzeltin & Lange-Bertalot 2007     [Link to DiatomBase]


Kobayasiella xikriniana A.L. Burliga & J.P. Kociolek 2010     [Link to DiatomBase]