Insecta Perigonia

Perigonia
      devisa
      fulminans
      grisea
      jamaicensis
      lefebraei
      leucopis
      lusca
      lusca bahamensis
      lusca lus
      lusca moior
      lusca tenebrose
      lusca unreadable
      lusca unreadable1
      manni
      pallida
      sp.
      stulta
      thayeri