Insecta Coleoptera Melyridae

            Allonyx
            Anthocomus
            Anthrobrachys
            Astylus
            Asydates
            Attalus
            Attalusinus
            Axinotarsus
            Byturosoma
            Chaetocoelus
            Chalcas
            Chalchas
            Charopus
            Collops
            Colotes
            Cradytes
            Danacaea
            Dasyrhadus
            Dasytastes
            Dasytellus
            Dasytes
            Dolichosoma
            Emmenotarsus
            Endeodes
            Eschatocrepis
            Eudasytes
            Eurelymis
            Eutrichoplearus
            Hapalochrus
            Hapalorhinus
            Haplocnemus
            Henicopus
            Hoppingiana
            Idgia
            Laius
            Leptovectura
            Listrus
            Malachius
            Mecomycter
            Melyris
            Melyrodes
            Melytris
            Microlipus
            Prionocerus
            Pristoscelis
            Pseudallonyx
            Pseudasydates
            Pseudebraeus
            Pseudobaeus
            Pseudophlyctus
            Psilothrix
            Rhadalus
            Tanaops
            Temnopsophus
            Thrichochrous
            Trichoceble
            Trichochroides
            Trichochrous
            Trophimus
            Unknown
            Unreadable