Insecta Diptera Tachinidae

            Acemya
            Actia
            Adejeania
            Admontia
            Adoryphorophaga
            Allophorocera
            Alophora
            Alophorella
            Anaporia
            Aphria
            Aplomya
            Aporotachina
            Archytas
            Archytus
            Athrycia
            Atrophopoda
            Belvosia
            Beskia
            Bessa
            Billaea
            Bithia
            Blepharipa
            Blondelia
            Bombyliopsis
            Bonnetia
            Carcelia
            Catharosia
            Celatoria
            Ceracia
            Ceratomyiella
            Chaetogaedia
            Chaetogedis
            Chaetolyga
            Chaetoplagia
            Cholomyia
            Chortophaga
            Chromataera
            Chrysotachina
            Chyrsoexorista
            Clairvillia
            Clemelis
            Clenosoma
            Compsilura
            Copecrypta
            Coronimyia
            Cryptomeigenia
            Crytopheleba
            Crytophloeba
            Cylindromyia
            Demoticus
            Deopalpus
            Dexia
            Dexia ?
            Dichaetoneura
            Dichocera
            Dinera
            Doryphorophaga
            Drino
            Dufouria
            Echinodexia
            Echinomyia
            Ectophasia ?
            Elfia
            Epalpus
            Epigrimyia
            Epomyia
            Eribella
            Eriothrix ?
            Ervia
            Erycia
            Estheria
            Ethilla or Paratry
            Euchaetogyne
            Eucordyligaster
            Eucyltia
            Eudexia
            Euexorista
            Eugymnogaster
            Eulasiona
            Eupelecotheca
            Euphasiopteryx
            Euphorocera
            Eusisyropa
            Euthera
            Exorista
            Frontiniella
            Gaediopsis
            Genea
            Gibsonomyia
            Gilvella
            Gnadochaeta
            Gonia
            Guerinia
            Gueriniopsis
            Gymnocarcelia
            Gymnochaeta
            Gymnoclytia
            Gymnosoma
            Helioplagia
            Hemyda
            Hyalomya
            Hyphantrophaga
            Hypororia ?
            Hypostena
            Jurinella
            Juriniopsis
            Leptoda
            Leschenaultia
            Lesiopsis
            Leskia
            Leskiomima
            Lespesia
            Leucostoma
            Limnaemyia
            Linnaemya
            Lixophaga
            Lydella
            Lypha
            Lyphina
            Macqnartia
            Macrometopa
            Masicera
            Masiphya
            Meigenielloides
            Melaleuca
            Melanophora
            Melinocera
            Mericia
            Metaphyto
            Metaplagia
            Metavaria
            Microphtalma
            Microphthalma
            Myiophasia
            Myobiopsis
            Myocara
            Mystacella
            Nemorilla
            Nilea
            Nowickia
            Omotoma
            Opetia ?
            Oposotheresia
            Oswaldia
            Oxynops
            Palpexorista
            Panzeria
            Parachytas
            Paradejeania
            Paradidyma
            Parafischeria
            Parapalpus
            Paraphyto
            Parasetigens
            Patella
            Patelloa
            Pelatachina
            Peleteria
            Penthosia
            Periscepsia
            Peteina
            Phantasiomyia
            Phasia
            Phasiomyia
            Phasiops
            Phebellia ?
            Phorichaeta
            Phrynofrontina
            Phryze
            Phyllophilopsis
            Pilatea
            Plagia
            Plagiomima
            Promericia
            Prospherysa
            Protodejeania
            Pseudotachinomyia
            Pseudotochnoyia
            Ptilodexia
            Pyraustomyia
            Rutilia
            Schzotachia
            Scotiptera
            Siphena
            Siphoplagia
            Siphosturmia
            Sisyropa
            Sitophaga
            Slossonaemyia
            Solieria
            Spallanzania
            Spoggosia
            Stomatomyia
            Sturmia
            Tachina
            Tachinomyia
            Thelaira
            Theresia
            Triachara
            Triachora
            Trichodura
            Trichophora
            Trichopoda
            Trixodes
            Trochilodes
            Unknown
            Unreadable
            Uramya
            Vanderwulpia
            Velocia
            Voria
            Winthemia
            Xanthoepalpus
            Xanthomelanodes
            Zaira
            Zelia
            Zenillia
            Zophomyia
Phasiini
            Unknown