Insecta Lepidoptera Arctiidae

            Abrochia


            Achatodes


            Aclytia
            Aemilia
            Aethria
            Aganais
            Agoraea
            Agylla
            Agyrta
            Aloa
            Amastus
            Amaxia
            Ammalo
            Amphicallia
            Amycles
            Anaxita
            Androcharta
            Antichloris
            Apaidia
            Apantesis
            Apistosia
            Arachis
            Arachnis


            Arcita


            Arctia
            Arcyroeides
            Ardonea
            Areva
            Argina
            Asota

            Atolmis

            Atyphopsis
            Autochloris
            Automolis
            Balbura
            Baritius
            Belemnia
            Bertholdia
            Bruceia
            Cacostatia
            Calidota
            Callimorpha
            Callopepla
            Carathis
            Castrica
            Ceramidia
            Cercopimorpha


            Chelonia


            Chrostosoma
            Chrysocale
            Cisseps
            Cissura
            Cisthene
            Clemensia
            Cletis


            Coarctata


            Comacla
            Composia
            Coreura
            Correbia
            Correbidia
            Coscinia
            Cosmosoma
            Crambidia
            Creatonotus
            Ctenucha
            Ctenuchidia
            Curoba
            Cyanopepla
            Cybosia
            Cyclosia


            Cycnia


            Dahana
            Daritis
            Delphyre
            Desmotricha
            Diacrisia
            Diaphora
            Diarhabdosia
            Didasys
            Dinia
            Diospage
            Diptlon
            Dycladia
            Dysauxes
            Dysschema


            Eacus?


            Ecpantheria
            Ectypia
            Elysius
            Empyreuma
            Endrosa
            Epanycles
            Ephestris
            Episcepsis
            Erasmia
            Eriphioides
            Estigmene
            Euagra
            Eubaphe
            Eucereon

            Euchaetes

            Euchaetias
            Eucharia
            Euchromia
            Eucyane
            Euerythra
            Eumenogaster
            Eunomia
            Euprepia
            Eupseudosoma
            Euverna
            Glaucostola
            Gnophaela
            Gnophria
            Gonora
            Grammia
            Gundlachia
            Gymnelia
            Gynautocera
            Halisidota


            Halysidota


            Haploa


            Heber?


            Heliura


            Helymus?


            Hemihyalea
            Hipocrita
            Histia
            Holomelina
            Homoeocera
            Horama
            Hyaleucerea
            Hyalurga
            Hyda
            Hypantria
            Hypercompe
            Hyperundra
            Hyphantria
            Hyphoraia
            Hypocharis
            Hypocladia
            Hyponerita
            Hypoprepia
            Hystiaea
            Idalus
            Illice
            Isanthrene
            Ischnocampa
            Isia
            Josiomorpha
            Lacydes
            Laora
            Leptarctia
            Leucanopsis
            Leucopleura
            Leucotmemis
            Lexis
            Lithosia
            Lophocampa
            Loxophlebia
            Lycomorpha
            Lycomorphodes
            Lymire
            Macroeneme
            Macroptila
            Maenas
            Mazaeras
            Melese
            Mesothen
            Metareva
            Metastatia
            Micrarctia
            Miltochrista
            Mimagyrta
            Moorea
            Mydromera
            Napata
            Neochera
            Neonerita
            Neritos
            Nudaria
            Nyctemera
            Nyridela
            Ocnogyna
            Oeonistis
            Opharus
            Orcynia
            Orodemnias
            Pachydota
            Paidia
            Paradinia
            Paranerita
            Parasemia
            Pelochyta
            Pelosia
            Pericallia
            Pericopis
            Phaeo
            Phaloesia
            Pheia
            Philea
            Philoros
            Phoenicoprocta
            Phragmatobia
            Platyprepia
            Poecilosoma
            Poliopastea
            Pompelon
            Pompiliodes
            Pompilopsis
            Prepiella
            Procalypta
            Progona
            Prumala
            Pseudaclytia
            Pseudomya
            Pseudophaloe
            Pseudosphex
            Psilopleura
            Psoloptera
            Psychophasma
            Ptychoglena
            Ptychotrichus
            Pygarctia
            Pygoctenucha


            Pyrrharctia


            Rhodogastria
            Rhyparia
            Rhyparioides
            Robinsonia
            Sarosa
            Sarothroceras
            Saurita
            Scena
            Schasiura
            Sciopsyche
            Seirarctia
            Sesiura
            Sphecosoma
            Spilarctia
            Spilosoma
            Stigmatophora
            Syntomeida
            Syntomis
            Syntrichura
            Talara
            Teucer
            Thalesa
            Thyrarctia
            Tipulodes
            Trichromia
            Trichura
            Turuptiana
            Unknown
            Utetheisa

            Utitheisa

            Virbia

            Weymeria

            Xanthopleura
Ctenuchinae

            Cosmosoma