Genera

Abas

Acanthoceras

Acanthodiscus    

Achnantella

Achnantheiopsis    

Achnanthepyla

Achnanthes    

Achnanthidium    

Achnanthosigma

Acigonium    

Actinella    

Actiniscus

Actinoclava

Actinocyclus    

Actinodictyon    

Actinodiscus    

Actinogonium

Actinogramma

Actinoneis

Actinophaenia

Actinoptychus    

Actinostephanos    

Adlafia    

Adoneis    

Afrocymbella    

Agardhia

Aggericorona    

Ailuretta    

Alloioneis

Allonitzschia

Altana    

Alveoflexus    

Alveolophora    

Alveovallum    

Alveus    

Ambistria    

Amblypyrgus    

Amicula    

Amphicampa    

Amphicocconeis    

Amphidiscus

Amphipentas

Amphipleura    

Amphiprora    

Amphiraphia    

Amphitetras    

Amphitrite

Amphitropis

Amphora    

Amphoropsis

Amphorotia

Anaulus    

Ancoropsis

Ancylopyrgus    

Andrewsiella    

Aneumastus    

Angulopyxidium

Anisodiscus    

Annellus    

Annularius    

Anomoeoneis    

Anorthoneis    

Antelminellia

Anthemodiscus    

Anthodiscina    

Anthodiscus

Anuloplicata    

Aporodiscus

Apterosoma    

Arachnodiscus

Arachnoidiscus    

Araniscus    

Archaegladiopsis    

Archaelepidodiscus

Archeopantocsekia

Archepyrgus    

Archibaldia    

Arcocellulus    

Arcus    

Ardissonea

Argonauta

Aristella

Arthrodesmus

Arthrogyra

Arthrotoma

Astartiella    

Asterionella    

Asterionellopsis    

Asteroactina

Asterodiscus

Asterolampra    

Asteromphalus    

Asteroplanus    

Astrosyne    

Attheya    

Aulacocystis

Aulacodiscus    

Aulacoseira    

Auliscus    

Auricula    

Auriculopsis    

Austariella    

Australodiscus    

Azpeitia    

Azpeitiopsis